Okolí - výlety, atrakce, zábava

Hráz Orlické přehrady (možnost objednání exkurzí do nitra), zámek Orlík, Žďákovský most, hrad Zvíkov a Zvíkovské podhradí (soutok Otavy a Vltavy), rozhledna Onen svět v Lašovicích, rozhledna Milada na Předním Chlumu, zábavní park pro děti Zeměráj v Kovářově, Svatá Hora, Hornické muzeum a Aquapark v Příbrami, Líšnické údolí, poutní místo Maková.

Areál Trhovky: (asi 10 minut pěšky lesem podle vody) diskotéky pro děti i dospělé, různá sportoviště, dětský zábavní park, několik restaurací a obchod.
Zámek Orlík

Hrad, později zámek Orlík nad Vltavou, najdete ve stejnojmenné obci v okrese Písek. Pokud sem chcete zajet, hledejte trasu na město Milevsko, odkud Orlík leží asi 12 km na severozápad. 
Zámek Orlík je monumentální stavbou nacházející se nad vodní nádrží Orlík. První zmínky o hradu pocházejí z první poloviny 13. století, kdy byl Orlík ještě dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo (odtud zřejmě získal své jméno). O století později, po přestavbě na kamenný gotický hrad, slouží Orlík jako správní centrum královské moci.

Schwarzenbergové drželi Orlík od roku 1802 až do znárodnění jejich majetku v roce 1948. Během té doby byl hrad přeměněn na panské sídlo, zámek tak získal svou novogotickou podobu. K další změně došlo v době dostavby Orlické přehrady, údolí bylo zatopeno a zámek Orlík se tím pádem netyčí vysoko nad hladinou.
V rámci restitucí byl zámek navrácen v devadesátých letech Karlu VII. Schwarzenbergovi. Současným majitelem zámku je jeho syn Jan Nepomuk Schwarzenberg.

Zámek je veřejnosti otevřen od dubna do října včetně státních svátků.


Hrad Zvíkov

Areál hradu Zvíkov, který leží cca 20 km od Písku, je trvale celoročně volně přístupný a průchozí k místnímu přístavišti. Na hradbách jsou pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu, i na jejich soutok.
Královský Hrad Zvíkov založil ve 13. století Přemysl Otakar II. Hrad byl později renesančně upraven a obýván do poloviny 17. století.

Poté byl hrad využíván k hospodářským účelům a postupně chátral. O jeho rekonstrukci v polovině 19. století se zasloužil rod Schwarzenbergů.

Hradní areál je přístupný od dubna do října, královský palác je přístupný od května do září v otevírací době.


Žďákovský most

Žďákovský most byl po dostavění nazýván technickým divem světa. Ve své době největší jednoobloukový ocelový most překlenul hladinu Orlické přehradní nádrže nedaleko Orlíka nad Vltavou a stal jednou ze stavebních dominant celého středního Povltaví. Žďákovský most, pojmenovaný podle nedaleké osady zatopené při napouštění Orlické přehradní nádrže, spojuje vltavské břehy u obce Orlíka nad Vltavou asi 15 km západně od Milevska.

Jeho stavba byla zahájena současně se stavbou hráze Orlické přehrady v roce 1957 a trvala do roku 1965, kdy byl slavnostně předán do užívání. Na svou dobu má výjimečné parametry. Jeho délka je 540 m, hlavní oblouk o rozpětí 330 m podpírá konstrukci, po níž vede ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 100 m nad bývalým dnem řeky silnice z Tábora (Brna) do Plzně. Celá mostní konstrukce působí dojmem mimořádně lehké stavby.


Orlická přehrada

Přehrada Orlík je z celkového počtu devíti přehradních nádrží Vltavské kaskády nejvýznamnější. Její hráz přehradila tok řeky Vltavy u středočeské obce Solenice v okrese Příbram, ale převážná část přehradního jezera se nachází na území jižních Čech. Své jméno dostala podle zámku, jenž kdysi čněl nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou.

Přehradní hráz byla budována v letech 1954 - 1961. V první etapě výstavby bylo připraveno zázemí pro budoucí stavbaře. V další etapě byl vybudován žlab, do něhož byla po dobu stavby hráze převedena voda Vltavy. Ihned potom započaly práce na vlastním tělese hráze. U paty hráze byla na levém břehu postavena hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami. Na pravém boku hráze je ozubnicový výtah pro lodě, který nahrazuje plavební komory obvyklé na jiných přehradách. Jižně od hráze je na levém břehu přístav lodní dopravy po Orlické přehradní nádrži, která zajišťuje spojení hráze s Orlíkem nad Vltavou a s hradem Zvíkov.

Orlická přehrada je v kaskádě devíti vltavských přehrad článkem největším, nejvyšším a nejmohutnějším. Její 450 m dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Zadržuje jezero o ploše 2.732 ha a jeho délka je na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Jezero obsahuje 717 mil. metrů krychlových vody a je objemem zadržené vody největším v republice. Po koruně hráze vede silnice spojující Milevsko s oblastí Příbramska. Nedaleko Milína se pak napojuje na významnou silnici spojující Prahu s Píseckem a Strakonickem.


POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ? NAPIŠTE NÁM, RÁDI VÁM ODPOVÍME.

KONTAKT

Struhy I a II
262 56 - Milešov, Klenovice

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

STAVUS, a. s.
IČ: 45148121
DIČ: CZ45148121